College van Bestuur

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van Esprit Scholen. Marcel van der Knaap (voorzitter a.i.) en Percy Henry (lid) vormen samen het College van Bestuur. 

Het College van Bestuur bewaakt de missie en visie, formuleert het beleid op hoofdlijnen en bewaakt het realiseren van de doelen van Esprit Scholen.

Nevenfuncties College van Bestuur

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

In het reglement College van Bestuur staan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur beschreven.

Reglement College van Bestuur

 

Goed onderwijsbestuur

Het bestuur volgt de afspraken die zijn gemaakt over goed onderwijsbestuur. Deze afspraken staan in de code goed bestuur voor primair en voor voortgezet onderwijs.

Code goed bestuur voor primair onderwijs

Code goed bestuur voor voortgezet onderwijs