Planning & Control

De afdeling Planning & Control bestaat uit:

 • Hoofd Control
 • Controller

Hoofd Control – Mohammed Chatbi

Mohammed houdt zich vooral bezig met de financiële huishouding van Esprit Scholen met speciale aandacht voor VO-scholen. Mohammed is ook verantwoordelijk voor de totstandkoming van de onderstaande taken. Tot slot is hij de contactpersoon voor de VO-scholen m.b.t. de financiën.

Contact: m.chatbi@cb.espritscholen.nl en 020-5854823

Controller – Daniella Vloet

Daniella houdt zich vooral bezig met de financiële huishouding van de PO-scholen, de AICS en Project control. Ook levert Daniella een bijdrage aan de onderstaande taken en is zij de contactpersoon voor de PO-scholen m.b.t. de financiën.

Contact: d.vloet@cb.espritscholen.nl en 020-5854819

De afdeling Planning & Control is verantwoordelijk voor:

 • Bewaken van de financiën en het gehele proces van planning en control van Esprit Scholen
 • Ondersteunen van de scholen bij de uitvoering van het financiële beleid
 • Maken en bewaken van financieel beleid
 • Onderhouden financiële contacten met verschillende externe partijen
 • Adviseren van het College van Bestuur en de directeuren
 • Bewaken van de administratieve organisatie
 • Bewaken van de voortgang op het terrein van het risicomanagement 

Planning & Control ondersteunt met de volgende producten:

 • De kaderbrief voor de begroting en de meerjarenbegroting
 • De begroting en de meerjarenbegroting
 • De periodieke en adhoc rapportages en prognoses
 • Het jaarverslag. Dit wordt in samenwerking met de financiële administratie opgesteld
 • Project control
 • Business cases