Facilitair, Inkoop, Vastgoed & Gebouwbeheer

Facilitair Bureau

Het facilitair bureau houdt zich bezig met de onderwerpen inkoop, vastgoed, gebouwbeheer en facilitaire zaken. Zo helpt het facilitair bureau de scholen en de facilitaire medewerkers op de scholen bij hun dagelijkse (technische) beheertaken. Daarnaast controleert het facilitair bureau of de (wettelijke) verplichtingen en afspraken, die tussen de scholen en het bestuur zijn gemaakt, worden nageleefd. Verder geeft het facilitair bureau de aanzet voor de implementatie van nieuwe zaken naar aanleiding van nieuwe regelgeving, technische innovaties en andere relevante ontwikkelingen op haar aandachtsgebied. 

Voor de scholen is een dienstengids van het facilitair bureau beschikbaar. De scholen kunnen deze opvragen via email: facilitair@cb.espritscholen.nl.

Het team van het facilitair bureau bestaat uit een hoofd (Maarten Boelsma) en twee medewerkers.
 

 • Maarten Boelsma is hoofd van de afdeling, en als zodanig verantwoordelijk voor een scala aan taken die allemaal verband houden met het in stand houden, verbeteren en vernieuwen van de diverse schoollocaties. 
  Email: m.boelsma@cb.espritscholen.nl
  Telefoon: 020-5854825.
 • Ginie Ruitenbeek houdt zich voornamelijk bezig met het klein en groot technische onderhoud van de scholen, met het toezicht op, en deels de uitvoering van de wettelijke verplichtingen. Ze voert het contractbeheer van de diverse onderhoudscontracten uit en daarnaast bereidt zij technische projecten voor, laat deze uitvoeren en begeleidt deze. Ook stelt zij begrotingen t.b.v. het technisch onderhoud op.
  Email: g.ruitenbeek@cb.espritscholen.nl  
  Telefoon: 020-5854810
 • Nathalie Wernsen heeft als belangrijkste taak om bij grote nieuw- en verbouwprojecten de inrichting, dienstverlening en verhuizing in goede banen te leiden. Daarnaast heeft zij ook het beheer over een aantal contracten, regelt zij alle verzekeringzaken, cöordineert verhuizingen en regelt in een aantal gevallen het medegebruik.
  Email: n.wernsen@cb.espritscholen.nl  
  Telefoon: 020-5854804.