Centraal Bureau

Het Centraal Bureau levert ondersteunende diensten voor het primaire proces:

  • Facilitaire diensten
  • Financiële administratie
  • ICT
  • Personeel & Organisatie
  • Planning & Control
  • Salarisadministratie
  • Centrale leerlingadministratie

Het Centraal Bureau ontwikkelt en coördineert het beleid van deze aandachtsgebieden. Op de scholen zelf zijn decentrale adviseurs en medewerkers op deze aandachtsgebieden werkzaam. Ze vallen hiërarchisch onder de betreffende school.