Juridische zaken

De bedrijfsjurist adviseert het College van Bestuur, de directeuren van de verschillende Esprit scholen en afdelingen op het Centraal Bureau. De bedrijfsjurist Annette Veraart kan benaderd worden voor allerlei juridische vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • zaken betreffende leerlingen en ouders
  • algemene zaken als beoordeling van contracten, algemene voorwaarden en opstellen van reglementen als de schoolgids, privacyreglement en klokkenluidersregeling

Ook kan juridisch advies gevraagd worden voor onderwerpen met een juridische component, zoals verzekeringen, ICT kwesties, buurtoverleg, ministeriële regelingen, en dergelijke.

Naast de interne advisering, vertegenwoordigt de bedrijfsjurist Esprit in bezwaarprocedures (extern en intern) en in beroepszaken (extern). Het kan gaan om zaken die leerlingen en ouders aangaan en bijvoorbeeld gaan over het examenreglement. De procedures in personeelszaken betreffen meestal werkgever/werknemerszaken op basis van het beroepsrecht in de CAO.

Mevrouw Veraart is te bereiken via:
Email: a.veraart@cb.espritscholen.nl 
Telefoon: 020-5854822