Nieuws uit de GMR

De GMR heeft afscheid genomen van ambtelijk secretaris Marijke Weisglas. Met haar enorme inhoudelijke kennis heeft ze een grote bijdrage geleverd aan de GMR. Op dit moment is ze aan het genieten van haar welverdiende pensioen. We danken haar voor haar inzet gedurende de afgelopen jaren. 

De vergaderingen begonnen dit schooljaar op 19 september 2017 met een aantal nieuwe leden, waaronder 3 leerlingen. Welkom allemaal. Naast de reguliere vergaderingen stonden een bijeenkomst met de Raad van Toezicht – waarin gesproken is over het nieuwe Onderwijsmanifest – en de tweedaagse scholing van de AOb op het programma. Verder is in de afgelopen maanden binnen de GMR veel aandacht besteed aan de begroting en het Onderwijsmanifest.

Positief advies begroting en meerjarenbegroting

Nadat de GMR een cursus Begroting lezen heeft gekregen van hoofd controller Mohammed Chatbi werd de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2022 besproken in de vergadering. Aan de hand van de volgende 4 vragen werd de begroting aan ons toegelicht:

1.     Is de begroting en de meerjarenbegroting in lijn met de visie en de ambities van de organisatie?

2.     Is de begroting en de meerjarenbegroting een reële weergave van de toekomst?

3.     Wat zegt de begroting en de meerjarenbegroting over de continuïteit van de organisatie?

4.     Welke risico’s zijn van toepassing op de begroting en de meerjarenbegroting?

Op alle vragen kon een positief of helder antwoord worden gegeven en de Begroting 2018 en de Meerjarenbegroting 2018-2022 laten zien dat Esprit financieel gezond is. De GMR heeft dan ook een positief advies uitgebracht.

Positief advies Onderwijsmanifest

Het Onderwijsmanifest van Esprit Scholen bepaalt de strategische koers van Esprit Scholen. Wat vindt Esprit Scholen belangrijk en hoe willen de scholen zich onderscheiden? Om dit belangrijke beleidsstuk goed vorm te geven is op 8 maart 2017 een bijeenkomst georganiseerd met medewerkers, ouders en leerlingen van Esprit Scholen. Een afvaardiging van de GMR was hierbij aanwezig. Ook is het manifest besproken met de Raad van Toezicht en met de onderwijscommissie van de GMR. Wij vinden het een helder stuk geworden met mooie doelen om na te streven en hebben ook hier een positief advies op uit kunnen brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de nieuwsbrief