Esprit Lezingenreeks gestart

Esprit Scholen start dit jaar met een lezingenreeks van actuele thema’s in het onderwijs. Inspirerende sprekers informeren over relevante ontwikkelingen en trends. Docent geschiedenis en schrijver Jelmer Evers beet op 23 januari het spits af over Toekomstbestendig Onderwijs. De eerstvolgende lezing is van hoogleraar Ruben Fukkink. Zijn thema: Urban Education. Dit vindt plaats op 22 maart. 

Door kennis te nemen van de wereld buiten de school en door sprekers van buiten naar binnen te halen blijven we investeren in professionalisering van onze medewerkers. De Esprit Lezingenreeks is onderdeel van de Esprit Academie.

22 Maart 2018 – Ruben Fukkink – Urban Education

In de grootstedelijke omgeving wordt veel verwacht van leraren en pedagogen. Steeds vaker is er in het werk sprake van een zeer diverse populatie aan leerlingen, kinderen en ouders. Er moet steeds meer samengewerkt worden met andere professionals en instellingen in de omgeving van het kind en de school. In deze lezing staat de context van de grote stad als thema centraal en komen de problemen die segregatie in het onderwijs veroorzaken, oplossingen en positieve ontwikkelingen aan de orde.

Spreker: Ruben Fukkink, hoogleraar aan de Faculteit der Maatschappij- en gedragswetenschappen aan de UvA en lector Urban Education aan de HvA.

Datum: 22 maart 2018

Tijd: 16:00 tot 17:30 uur

Locatie: Amsterdam International Community School (AICS)

31 mei 2018 – Marcel van Riessen – Doen wat werkt voor de klas 

Deze lezing gaat over didactische principes die de docenten inzetten om leren te bevorderen, de nieuwste ontwikkeling in didactiek, evidence based werken, beïnvloeden van resultaten door onderwijskundig leiderschap voor de klas. 

Spreker: Marcel van Riessen, hoogleraar aan de faculteit der Maatschappij- en gedragswetenschappen aan de UvA.

Datum: 31 mei 2018

Tijd: 16:00 tot 17:30 uur

Locatie: Het 4e Gymnasium

18 september 2018 – Suzanne Niemeijer – Pedagogisch tact als instrument

Deze lezing gaat over het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de leerling. Suzanne staat stil bij de rol van het handelen van de docent bij het realiseren van een veilig, prettig en effectief pedagogisch klimaat als voorwaarde voor leren.

Spreker: Suzanne Niemeijer, docent pedagogisch tact en leiderschap bij Nivoz

Datum: 18 september 2018

Tijd: 16:00 tot 17:30 uur

Locatie: Mundus College

12 november 2018 – Nienke Nieveen – Backward designing op curriculum ontwerp

Backward(s) designing – terugredenerend een les of lessenreeks ontwerpen – begint bij het bepalen van de leeropbrengst, inclusief de manier waarop deze is vast te stellen. Vervolgens de meest passende leerinhouden, leeractiviteiten, docentrollen onderwijsmaterialen en worden daar faciliteiten bij gezocht. Tijdens deze inspirerende lezing krijg je inzicht in het curriculumontwerp.

Spreker: Nienke Nieveen, docent en programmalijncoördinator Curriculum Ontwerp en professioneel leren.

Datum: 12 november 2018

Tijd: 16:00 tot 17:30 uur

Locatie: Marcanti College

Reeds plaatsgevonden lezing

Op 23 januari beet Jelmer Evers – docent geschiedenis en schrijver – het spits af. Zijn thema: Toekomstbestendig Onderwijs. De samenleving verandert. Scholen moeten mee veranderen om leerlingen voor te bereiden op de samenleving en arbeidsmarkt waar zij later mee geconfronteerd worden. Dit vereist van docenten een toekomstgerichte visie op hun onderwijs. In deze lezing komen nieuwste ontwikkelingen en toekomstperspectieven wat betreft toekomstbestendig onderwijs aan bod.

Aanmelden voor een lezing?

De lezingenreeks is bedoeld voor alle medewerkers uit het PO als VO. Heb je interesse in een lezing? Noteer de datum alvast in je agenda. Je kunt je 2 maanden van tevoren inschrijven voor een lezing.

 

 


Terug naar de nieuwsbrief