ABP-pensioenregeling aangepast

De Pensioenkamer en het ABP hebben een akkoord bereikt over aanpassingen in de pensioenregeling. Per 1 januari 2018 verbetert de nabestaandenregeling door een verhoging van het partnerpensioen. De Anw-compensatie vervalt per 1 februari 2018. Bestaande Anw-compensaties blijven doorlopen volgens de oude voorwaarden

Anw-compensatie vervalt per 1 februari 2018

Tot 1 februari 2018 heeft een partner van een overleden medewerker mogelijk recht op een Anw-compensatie vanuit ABP als de partner geen of maar een gedeeltelijke Anw-uitkering van de overheid ontvangt. Deze Anw-compensatie vervalt per 1 februari 2018. Bestaande Anw-compensaties blijven doorlopen volgens de oude voorwaarden. 

Op MijnABP.nl kun je zelf bekijken wat de huidige compensatie in jouw individuele situatie zou betekenen. Je kunt dan zelf beslissen of je het nodig vindt om je voortaan aanvullend te verzekeren via een individuele verzekering bij een verzekeringsmaatschappij. Vooralsnog is dat niet mogelijk via ABP. 

Handige links voor meer informatie

Nabestaandenuitkering Anw van de overheid

MijnABP 

Meer over Anw-compensatie


Terug naar de nieuwsbrief