Nieuws uit de GMR

De GMR werd begin april opgeschrikt door het overlijden van Bert Lahuis, docent aan de Europaschool en jarenlang lid van de GMR waarvan de laatste 5 jaren als voorzitter PO. Bert kende alle reglementen en wist als enige binnen de GMR alles van het reilen en zeilen van de GMR.

Op een zonnige vrijdagochtend hebben we op crematorium Westgaarde van Bert afscheid genomen. Sinds november was bekend dat Bert een hersentumor had – hij is hieraan geopereerd en heeft chemo gekregen en bestraling – maar helaas heeft het niet mogen baten. Wij missen Bert.

Vruchtbare periode

Qua adviezen en instemming heeft de GMR een vruchtbare periode achter de rug. Op de Esprit website staat alles in de notulen. In het oog springt de Klokkenluidersregeling die regelt dat het niet meer de klokkenluider is die moet boeten voor de melding, waar het in het verleden dikwijls op neer kwam. Taal naar keuze en het Inductieprogramma startende docenten zijn ook voorbeelden van de dynamiek van Esprit. De financiën schieten er bijna bij in om te vermelden. Dit zou onterecht zijn, want deze zijn op orde en verschaffen middelen voor diverse extra projecten.

 

Marijke Weisglas,

ambtelijk secretaris GMR

 

Bekijk GMR-verslagen

Terug naar de nieuwsbrief