Nieuwe trainingen vanuit opleidingscarrousel

De opleidingscarrousel draait volop; 65 collega’s hebben zich al ingeschreven. Binnenkort starten nieuwe trainingen, waaronder ICALT voor begeleidingsvaardigheden, een training om meer uit Excel te halen, mindfullness en gezond omgaan met werkdruk, en video-interactieve begeleiding. Er zijn nog enkele plekken vrij, dus geef je bij interesse snel op. 

Door de gezamenlijke trainingen bevordert  de onderlinge interactie tussen de collega’s van de verschillende scholen. Zo leren we elkaars werk- en leeromgeving ook beter kennen en leren we van elkaar en met elkaar.

ICALT-training voor begeleidingsvaardigheden

Met het ICALT-instrument meet je wat in een bepaalde les is waargenomen. ICALT staat voor International Comparative Analysis of Learning and Teaching (Van de Grift, 2007). Het is een beproefd en wetenschappelijk onderbouwd instrument waarin de Zone van Naaste Ontwikkeling (ZvNO) wordt vastgesteld. Inmiddels blijkt dat begeleiding die gericht is op de ZvNO het meest effectief is. In deze training leren coaches, begeleiders, werkbegeleiders, schoolopleiders en ook elkaar consulterende (zittende) docenten observeren met het ICALT-instrument. De training bestaat uit 2 dagdelen.

Dagdeel 1 ICALT-training

Tijdens deze training leer je observeren met het ICALT-instrument. Dit is een observatie-instrument dat in kaart brengt hoe het pedagogisch-didactisch handelen van docenten zich ontwikkelt. Het instrument richt zich op waarneembaar gedrag in de volgende domeinen:

• een veilig en stimulerend leerklimaat;
• efficiënte lesorganisatie;
• duidelijke en gestructureerde instructie;
• intensieve en activerende les;
• afstemmen van instructie en verwerken verschillen;
• aanleren van leerstrategieën;
• betrokkenheid van leerlingen.

Dagdeel 2 ICALT-training

Je krijgt een systematiek aangereikt om op basis van de lesobservatie met het ICALT-instrument de Zone van Naaste Ontwikkeling (ZvnO) te bepalen. Ook stel je concrete ontwikkelpunten vast waar de startende leraar mee aan de slag kan gaan. Zo bepaal je in overleg met de (startende) docent welke begeleiding nodig is om de gewenste ontwikkeling te realiseren.

Na verloop van tijd wordt een volgende observatie uitgevoerd en wordt opnieuw de ZvnO vastgesteld. Zo ontstaat een begeleidingscyclus die steeds opnieuw doorlopen kan worden.

Aanmelden?

Training Excel

Beheers je de basisbeginselen al voldoende en wil je nog meer uit Excel halen? In deze cursus leer je:

• efficiënt omgaan met gegevenslijsten: sorteren, filteren, draaitabellen;
• MS-Excel bestanden en tabbladen aan elkaar koppelen;
• functies nog beter inzetten en analyses maken;
• jouw gegevens in een document beveiligen en taken automatiseren met macro’s.

Je mag Excelsheets en -bestanden meenemen. Praktijkvoorbeelden komen zo tijdens de training aan bod. De trainer helpt je actief en reactief bij vragen en reikt je hierin meer kennis en vaardigheden aan. Je leert de geavanceerde en veelgebruikte mogelijkheden van MS-Excel kennen.

Voor wie is de Exceltraining?

De training is voor iedereen die meer uit MS-Excel wil halen en er regelmatig mee werkt. Er is enige voorkennis nodig. Je hebt in ieder geval kennis van werkbladen, absolute en relatieve verwijzingen en grafieken maken.

Aanmelden?

Mindfulness en gezond omgaan met werkdruk

De training wisselt mindfulness-oefeningen, inzichtsoefeningen en korte theoretische achtergrond af. Je legt een stevige basis om zelf aan de slag gaan met oefeningen om zo beter in balans te blijven.

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten gericht op controle krijgen over je bewustwording, grip en grenzen bewaken, omgaan met feedback en beter in balans  komen. Ook leer je technieken om op respectvolle wijze feedback te geven. De training start op maandag 8 mei en is op alle bijeenkomsten van 16:00 tot 18:00 uur.

Aanmelden?

Training video-interactieve begeleiding

In de training leer je je eigen kwaliteiten optimaliseren, krijg je inzicht in het effect van het gedrag van een docent op leerlingen en leer je je eigen handelen reflecteren. Met korte video-opnames wordt de interactie tussen docent en leerling(en) geanalyseerd. Videobeelden geven inzicht op de interactie tussen docent en leerlingen, en leerlingen onderling. Ook het klassenmanagement (structuur) en de instructie (didactiek) wordt hierop afgestemd.

De ervaring leert dat beelden veel inzicht geven. Inzicht in eigen sterke vaardigheden, en ook in leerpunten. Vanuit dit inzicht ontwikkel je bestaande en nieuwe vaardigheden. De werkwijze is concreet, leerkrachtvriendelijk, effectief en geschikt voor alle situaties waarin docent, leerling of groep een steuntje in de rug nodig hebben.

Deze training bestaat uit 4 dagdelen en start binnenkort.

Aanmelden?

 

Terug naar de nieuwsbrief