Medewerkersonderzoek 2017

De resultaten van het Medewerkersonderzoek 2017 zijn bekend. Ruim 75% van de medewerkers deed mee aan het onderzoek. Op vrijwel alle getoetste thema’s scoort Esprit Scholen beter dan de vorige meting in 2014. In april en mei wordt iedereen geïnformeerd over de eigen schoolresultaten en zetten we de feedback samen om in actie. 

Hoge response van ruim 75%

Het Medewerkersonderzoek is op 6 februari 2017 uitgevoerd door Effectory. Het Medewerkersonderzoek geeft inzicht in de mate waarop medewerkers tevreden en betrokken zijn.

Ruim 75% van de medewerkers heeft het onderzoek ingevuld. Een hoge respons is belangrijk omdat de betrouwbaarheid van het onderzoek toeneemt naarmate meer medewerkers meedoen. Iedereen die meedeed bedanken wij hartelijk. Dankzij jouw input kunnen we met elkaar op een goede manier aan de slag met verbeterpunten die uit het onderzoek naar voren komen.

Scores op belangrijke thema's

In het Medewerkersonderzoek wordt getoetst op een aantal thema’s zoals bevlogenheid, betrokkenheid, tevredenheid, veranderingsbereidheid, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en leiderschap. Esprit Scholen scoort op bijna alle thema’s beter dan de vorige meting. Op betrokkenheid, tevredenheid en veranderingsbereidheid scoren we zelfs hoger dan de benchmark van PO/VO-scholen.

 

Medewerkers van Esprit Scholen zijn trots op de leerlingengerichtheid en internationalisering. Het uitdragen van een visie en strategie en de veiligheid binnen de school behoren tot de verbeterpunten.

De resultaten van het onderzoek zijn uitgesplitst naar diverse achtergrondvariabelen, waardoor OP versus OOP, leeftijdsgroepen, leidinggevende versus niet-leidinggevende functies en startende docenten versus niet-startende docenten met elkaar vergeleken kunnen worden. De resultaten van de variabelen zijn input voor beleidsontwikkeling.

Samen aan de slag met verbeteringen

De resultaten zijn op hoofdniveau gepresenteerd aan leidinggevenden en de GMR van Esprit Scholen. Medewerkers worden in april of mei geïnformeerd over de eigen schoolresultaten. De resultaten worden op teamniveau besproken.

De teams gaan vervolgens gerichte verbeterplannen (actieplannen) opstellen door met elkaar in gesprek te gaan en voeren verbeteringen door op onderdelen waarop zij dit het meest nodig vinden. De verbeterplannen worden uiterlijk voor de zomervakantie opgesteld en worden in de periode september 2017 t/m april 2018 uitgevoerd. De evaluatie vindt plaats in mei 2018.

Bekijk scores per vraag

 

Terug naar de nieuwsbrief