Esprit Scholen zet zich in voor starters

Esprit vindt het belangrijk dat startende docenten de begeleiding en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben en verdienen. Alle VO-scholen hebben inmiddels een schoolspecifiek plan opgesteld.  De plannen worden binnenkort op de scholen gecommuniceerd. 

If you start me up, I’ll never stop…

Het afgelopen jaar hebben 18 Amsterdamse scholen onder begeleiding van Frisse Start regio Noord-Holland samengewerkt om een driejarig begeleidingsprogramma’s voor startende leraren te ontwikkelen en implementeren. Coaches, schoolleiders en stafmedewerkers van de verschillende scholen werkten intensief samen.

Posterpresentatie Esprit trekt veel belangstelling

Op 26 januari vond een eindconferentie plaats waarbij de scholen een posterpresentatie gaven. De conferentie was bedoeld voor scholen die het inductietraject binnen de eigen school nog moeten opstarten. De posterpresentatie van Esprit Scholen trok veel belangstelling. Minister Bussemaker was ook aanwezig bij deze slotconferentie.

Inductiebeleid Esprit Scholen

Om startende docenten binnen Esprit scholen goed te begeleiden heeft de Werkgroep Inductie Esprit (WIE) een Inductieplan ontwikkeld dat een kader schetst voor het beleid. Omdat de scholen en hun leerlingen- en lerarenpopulaties onderling sterk van elkaar verschillen, is ruimte voor een schooleigen invulling. De werkgroep WIE heeft een aantal bijeenkomsten met portefeuillehouders van de scholen georganiseerd om de begeleiding schoolspecifiek vorm te geven.

Schoolspecifiek plan

De portefeuillehouders van Marcanti College, Cartesius Lyceum, Berlage Lyceum, Het 4e Gymnasium, Mundus College en de AICS kwamen het afgelopen jaar bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen over de uitgangspunten van het kaderbeleid en hoe deze vormgegeven kan worden binnen de scholen. Alle scholen hebben inmiddels een schoolspecifiek plan. Binnenkort worden de plannen gecommuniceerd binnen de scholen.

Portefeuillehouders scholen

Wil je meer weten over het schoolspecifieke plan? Neem dan contact op met de portefeuillehouder van je school.

• Hafiza Santoe (Marcanti College)
• Annenienke Kloeze (Cartesius Lyceum)
• Joost Schoots (Berlage Lyceum)
• Jeroen Bergamin (Het 4e Gymnasium)
• Marja Brokx (Mundus College)
• Anne Seller (AICS)

Terug naar de nieuwsbrief