Vervolg op managementleergang leidinggevenden

Esprit Scholen wil de ontwikkeling in onderwijskundig leiderschap blijven voortzetten en is dit schooljaar gestart met een vervolgtraject op de managementleergang voor leidinggevenden. De leergang is op 1 juli 2016 door alle deelnemers succesvol afgesloten. Esprit wil hoogwaardig onderwijs bieden en investeert daarom in de ontwikkeling naar excellent leiderschap.

Terugblik op managementleergang

In het schooljaar 2015-2016 is de managementleergang voor leidinggevenden gestart. De leergang is in samenwerking met NSO door Esprit Scholen ontwikkeld. Het traject biedt een aanbod aan modules die gericht zijn op de thema’s visie op onderwijs en leidinggeven binnen een Esprit School. Bij elke module is een schoolleider als co-host betrokken. Leidinggevenden leren in die context gezamenlijk, doordat zij de casuïstiek vanuit de eigen school inbrengen en met elkaar delen.

Strategisch vraagstuk school

Tijdens de leergang hebben de deelnemers gewerkt aan een opdracht die betrekking heeft op een strategisch vraagstuk binnen de school. Deelnemers hebben de leergang onder leiding van de NSO-trainer Pim Visser afgesloten met een presentatie over de uitkomst van de opdracht.

Uit evaluatie blijkt dat de leergang positief heeft bijgedragen aan de samenwerking en verbinding tussen de leidinggevenden. De leergang met cursusdagen op vrijdag en zaterdag  is als ‘zeer intensief en krachtig’ ervaren.

Het vervolgtraject

Het vervolgtraject wordt gestart met 8 deelnemers. Het programma bestaat uit 5  bijeenkomsten. Thema’s die aan de orde komen zijn:

• Onderwijsvernieuwing.

• Verandermanagement/ cultuurverandering.

• Opbrengstgericht werken en evidence based.

• Deep Democracy.

• Onderwijs-financiën.

Ook het vervolgtraject wordt wederom afsloten met een evaluatie.

Een 2e managementleergang met nieuwe deelnemers start bij voldoende belangstelling volgend schooljaar 2017-18.

Terug naar de nieuwsbrief