Begeleiding startende docenten

De Werkgroep Inductiebeleid Esprit (WIE) heeft kaders beschreven voor de begeleiding en beoordeling van startende docenten. Belangrijk voor de vernieuwing, kwaliteit en toekomst voor het onderwijs van Esprit Scholen. WIE organiseert nu een aantal bijeenkomsten met de portefeuillehouders van de scholen om de begeleiding schoolspecifiek vorm te geven.

 

Om talenten te behouden voor het onderwijs, is het vanuit goed werkgeverschap belangrijk dat zij kunnen groeien in het vak. Goede begeleiding zorgt ervoor dat starters een sterker zelfbeeld ontwikkelen, meer focus tonen in de doelen die ze in de klas willen behalen en dus betere prestaties leveren. 

De portefeuillehouders van de scholen

• Hafiza Santoe (Marcanti College)

• Annenienke Kloeze (Cartesius Lyceum)

• Joost Schoots (Berlage Lyceum)

• Jeroen Bergamin (Het 4e Gymnasium)

• Marja Brokx (Mundus College)

• Anne Seller (AICS)

Uitgangspunten kaderbeleid

Het ministerie van OCW heeft in het Raamplan Inductie een aantal eisen geformuleerd waaraan inductie-arrangementen dienen te voldoen. Deze eisen zijn leidend voor dit kaderbeleid en de schooleigen invulling ervan.

De belangrijkste uitgangspunten voor een schooleigen aanpak van het inductietraject zijn:

• het inductietraject duurt 3 jaar;

• de schoolleiding, begeleider en startende docent hebben duidelijke afspraken over de doelen en procedures omtrent beoordeling en begeleiding;

• het inductietraject ondersteunt docenten doelgericht bij hun professionele ontwikkeling, ingegeven vanuit persoonlijke, schooleigen en Esprit-brede doelen;

• in de inductiefase wordt rekening gehouden met de belastbaarheid van de startende docent door toepassing van werkdruk-verminderende maatregelen uit de cao, in combinatie met een weloverwogen takenpakket;in het inductietraject is ruim aandacht voor enculturatie in schoolbeleid en schoolcultuur;

• het inductietraject voorziet in vakgerichte begeleiding, intervisie/coaching en verdieping op algemeen didactisch-pedagogisch en onderwijskundig vlak;

• de school heeft een duidelijk omschreven systeem van kwaliteitszorg, dat erop gericht is een inductietraject te waarborgen dat voldoende aansluit bij de behoeftes van school en startende docenten.

Terug naar de nieuwsbrief