Terugblik conferentie en uitreiking boekje over Internationalisering

Internationalisering, Innovatie & Inspiratie was het thema van de geslaagde Espritconferentie op 11 mei 2016. Op deze dag voor en door docenten, deelden ze in workshops hun kennis en ervaring. Na afloop reikte Ruth Kervezee het 1e exemplaar van het Esprit-boekje ‘Grenzenloos leren in Amsterdam’ uit aan Simone Kukenheim. De wethouder van onderwijs dankte haar met inspirerende woorden over Esprit.

Het welkom en de workshops

De dag werd geopend met een zelf gecomponeerd en geschreven Turks lied van Enes Alirkilicarslan,  leerling van het Marcanti College. Aansluitend werd men welkom geheten door Steven Tan, directeur van het Marcanti College. Ruth Kervezee en Percy Henry - College van Bestuur- namen vervolgens het woord over.

De deelnemers verspreidden zich over de verschillende lokalen waar de workshopleiders hen opwachtten voor een tweetal sessies gevuld met nieuwe kennis, ervaringen en good practices rondom de 3 I’s.

Uitreiking 1e exemplaar 'Grenzenloos leren in Amsterdam'

Na afloop van de workshops werd het 1e exemplaar van het door Esprit uitgegeven boekje 'Grenzenloos leren in Amsterdam' over internationalisering uitgereikt door Ruth Kervezee  aan de wethouder van onderwijs, Simone Kukenheim. Het boekje bevat mooie portretten van leerlingen van onze scholen. Een aantal van deze leerlingen was ook aanwezig  en aansluitend werd ook aan hen het boekje overhandigd. Een extra attentie verdient het inspirerende woord van de wethouder over Esprit Scholen na afloop van de uitreiking. 

Bekijk het Esprit-boekje 'Grenzenloos leren in Amsterdam'

Dansoptreden & afsluiting

Het publiek werd die dag ook verrast met een bijzondere dansvoorstelling van de MYP-leerlingen van de AICS geïnspireerd op schilderijen en beelden van Nederlandse kunstenaars. De dag werd uiteindelijk afgesloten met een feestelijke borrel.

Dank en tot de volgende conferentie!

Dank aan een ieder voor zijn of haar bijdrage aan en aanwezigheid op deze dag. We kijken terug op een geslaagde middag en hopen een ieder weer te mogen verwelkomen op onze volgende conferentie!

 Namens het College van Bestuur van Esprit Scholen

Terug naar de nieuwsbrief

 

Terug naar de nieuwsbrief