Opleidingscarrousel 2016-2018

De carrousel richt zich in het schooljaar 2016-2017 (nog) meer op vreemdetalenontwikkeling, verbeteren van ICT-inzet in het onderwijs, onderwijskundige trainingen en cursussen gericht op leiderschap en duurzame inzetbaarheid. Deze maand wordt het trainingsaanbod besproken met de schoolleiders. In juli maken we het definitieve trainingsaanbod bekend. 

Overeenstemmend met HR-strategie

Esprit Scholen investeert in goed onderwijs en wil een professioneel leerklimaat bieden voor leerlingen en docenten. In het strategisch HR-beleid zijn doelen geformuleerd om de verbinding tussen de scholen te versterken. Daarin wordt gesteld dat het versterken van professionaliteit noodzakelijk is om als werkgever interessant te zijn en te blijven voor bestaande en nieuwe medewerkers. We willen de kwaliteiten en talenten van medewerkers benutten en zorgen voor de “juiste mens op de juiste plaats in de school”, nu en in de toekomst. Dit realiseren we door: samen veranderen en ontwikkelen, samen leren, samen werken en door gedeeld leiderschap.

De volgende stap is om een opleidingsbeleid te ontwikkelen dat overeenstemt met de strategische doelstellingen van Esprit Scholen en gekoppeld is aan het strategisch HR-beleid en de Opleidingsschool.

Internationalisering

Docenten doen ervaring op met het oefenen en spreken van een vreemde taal in de praktijk. Er is binnen Esprit Scholen veel belangstelling voor taalontwikkeling. Het sluit ook mooi aan bij het gedachtegoed van internationalisering. De taalcursus Cambridge English wordt al een paar jaar aangeboden, ook komend schooljaar bieden wij de cursus aan. Daarnaast worden ook de cursussen Spaans en Chinees aangeboden. In totaal hebben 9 medewerkers in februari 2016 belangstelling getoond in de cursus Chinees. Helaas is het niet gelukt om een moment te vinden waarop alle geïnteresseerde collega’s beschikbaar waren. Hierdoor kon de cursus niet plaatsvinden. In het schooljaar 2016-2017 bieden we de cursus Chinees opnieuw aan.

ICT en onderwijs

De directe toegang tot informatiebronnen, het contact met anderen via het internet, een meer realistische weergave van de werkelijkheid en verbeterde data-analyse hebben ICT-toepassingen de laatste jaren sterk veranderd. Een betere inzet van informatietechnologie maakt interessanter, urgenter en aantrekkelijker onderwijs mogelijk. Voor de leerlingen en ook de docenten. Daarom bieden we het volgend schooljaar ook trainingen aan als ICT & didactiek en Programmeren. Bij ICT & didactiek leren docenten om te gaan met digitaal leermateriaal (en lesontwerp) om de kwaliteit van leren te verbeteren. De programmeercursus is erop gericht dat docenten uit allerlei vakgebieden kennismaken met de basale programmeervaardigheden.

Onderwijskundige trainingen

Onderwijskundige trainingen zijn gericht op kwaliteitsverbetering en bedoeld om medewerkers specifieke kennis en vaardigheden bij te brengen. De trainingen die op de planning staan zijn: klassenmanagement en leerlingenbegeleiding, basis of verdiepingstraining voor werkbegeleiders en video-interactieve begeleiding voor startende docenten.

Leiderschap

Esprit Scholen heeft de ambitie het onderwijskundig leiderschap op de scholen te versterken. Onder onderwijskundig leiderschap wordt verstaan: al het leiderschap in en rond de school dat het onderwijsleerproces verbetert en de interactie tussen leerlingen en docenten optimaliseert. Met als doel om optimale leerresultaten te realiseren. De trainingen die we hiervoor willen inzetten zijn: flitsbezoeken voor leidinggevenden, en data-gedreven & opbrengstgericht werken.

Duurzame Inzetbaarheid

Esprit Scholen wil een vitale organisatie zijn waarin medewerkers van alle leeftijden competent, betrokken, gemotiveerd en gezond zijn. Esprit ondersteunt daarom medewerkers bij het werken aan hun eigen duurzame inzetbaarheid, loopbaanontwikkeling en persoonlijke kracht in het werk. Medewerkers krijgen met deze trainingen inzicht in hun kwaliteiten, de werkzaamheden waar zij energie van krijgen, hun pro-activiteit en balans. De trainingen die we hiervoor aanbieden zijn: gezond omgaan met werkdruk & mindfulness en heroriëntatie op de arbeidsmarkt.

Opleidingscarrousel een succes

In het schooljaar 2014-2015 ging Esprit Scholen van start met de opleidingscarrousel. Doel van de carrousel was om tegemoet te komen aan breder gedeelde professionaliseringswensen onder het personeel. In 2 schooljaren tijd groeide de carrousel uit tot een succes. Er is een breed aanbod van scholingen en het aantal deelnemers is hoog. Deelnemers zijn vooral positief over het effect van de training, de sfeer en de persoonlijke benadering van de trainers.

Bekijk quotes van de deelnemers

Terug naar de nieuwsbrief