Nieuwe cao VO en PO 2016-2017

De onderhandelingen voor de nieuwe cao’s 2016-2017 voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs zijn inmiddels afgerond. Momenteel worden de onderhandelaarsakkoorden vertaald naar cao-teksten, deze worden waarschijnlijk in juni of juli 2016 gepubliceerd.

Op basis van de inhoud van de onderhandelaarsakkoorden zijn dit de belangrijkste wijzigingen:

Voortgezet Onderwijs

1. Looptijd van 1-7-2016 tot 1-10-2017.

2. Loon

• Een salarisverhoging van 3% per 1-7-2016.

• Een eenmalige uitkering in juli 2016 die overeenkomt met het extra loon dat werknemers hadden gekregen, als aan hen een loonsverhoging van 3% vanaf 1 januari tot juli 2016 was toegekend.

• Een eenmalige uitkering van € 500 (fulltime fte) in april 2017.

3. Veranderingen in de Wet werk en zekerheid (Wwz) en Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel voortgezet onderwijs (Wovo).

4. Persoonlijk budget van 50 uur bij een fulltime fte. Het budget kan voor 4 jaar worden gespaard en is een van de mogelijkheden van de werknemer. Deze mogelijkheid is echter gebonden aan een aantal voorwaarden.

Bekijk Onderhandelaarsakkoord cao VO 2016-2017

Primair onderwijs

1. Looptijd van 1-7-2016 tot 1-10-2017.

2. Loon:

• Een salarisverhoging van 3,8% per 1-7-2016.

• Een eenmalige uitkering in juli 2016 die overeenkomt met het extra loon dat werknemers hadden gekregen, als aan hen een loonsverhoging van 3% vanaf 1 januari tot juli 2016 was toegekend.

• Een eenmalige uitkering van € 500 (fulltime fte) in april 2017.

3. Aanpassingen met betrekking tot ketenbepalingen in de contracten.

4. Aanpassingen in de Wet werk en zekerheid (Wwz) en Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (Wopo).

Bekijk Onderhandelaarsakkoord cao PO 2016-2017

NB: De verwachting is dat de wijzigingen wat betreft loon worden verwerkt in het salaris van juli 2016.

New Labour Agreements for Primary and Secondary 2016-2017

New Labour Agreements for Primary and Secondary are finalized. The final text is written at this time, unfortunately not ready yet. Based on the negotiators agreement the most important changes are:

Secondary

1. Duration is 1-7-2016 until 1-10-2017.

2. Salary:

• A salary increasement of 3% per 1-7-2016.

• One-off payment of the equivalent to the percentage of salary increase per July 1, 2016 on the paid salary from January to June 2016.

• One-off payment of € 500 (fulltime fte) per April 2017.

3. Changes with regards to Wwz (Law regarding Work and Security) and Wovo (unemployment scheme in secondary education).

4. Personal budget hours (50 on fulltime fte). Save of these hours for 4 years is one of employees choices. On certain conditions this term is no longer limited.

Onderhandelaarsakkoord cao VO 2016-2017

Primary

1. Duration is 1-7-2016 until 1-10-2017.

2. Salary:

• A salary increasement of 3,8% per 1-7-2016.

• One-off payment of the equivalent to the percentage of salary increase per July 1, 2016 on the paid salary from January to June 2016.

• One-off payment of € 500 (fulltime fte) per April 2017.

3. Changes with regards to sub contracts and chain determinations of contracts.

4. Changes with regards to Wwz (Law regarding Work and Security) and Wopo (unemployment scheme in primary education).

Onderhandelaarsakkoord cao PO 2016-2017

The salary changes are expected to be processed with the salary of July 2016.

 

Terug naar de nieuwsbrief