Loopbaanontwikkeling en mobiliteit bevorderen tussen scholen

Esprit Scholen wil een vitale organisatie zijn met gemotiveerde, geïnformeerde en goed inzetbare medewerkers. Collega’s die zich blijven ontwikkelen en hun eigen toekomst regisseren. Esprit biedt nu het programma Loopbaanontwikkeling en mobiliteit, daarbij speelt arbeidsmobiliteit tussen de scholen een grote rol. Uitwisseling vergroot de kennis en ervaring van de medewerkers én de scholen zelf.

Arbeidsmobiliteit: een win-winsituatie

We spreken van interne arbeidsmobiliteit als een medewerker een andere functie accepteert bij dezelfde werkgever. Externe arbeidsmobiliteit duidt op een nieuwe baan bij een andere werkgever. Arbeidsmobiliteit draagt bij aan de flexibiliteit van de scholen en vergroot de inzetbaarheid van medewerkers. Diverse externe ontwikkelingen maken dat op een aantal scholen sprake kan zijn van krimp, terwijl op andere scholen binnen Esprit het leerlingenaantal groeit. Ook is er schaarste op bepaalde tekortvakken. Scholen hebben steeds meer flexibiliteit nodig om op deze ontwikkelingen in te spelen. Voor de scholen zijn bezuinigingen, uitvoering van nieuwe taken en verandering in werkwijzen efficiënter te realiseren als de arbeidsmobiliteit voldoende hoog is.

Voor medewerkers is een werkgever die meerdere perspectieven biedt extra interessant. Ook vermindert arbeidsmobiliteit de kans dat medewerkers vastlopen tijdens hun loopbaan. Arbeidsmobiliteit is dus voor werkgevers en werknemers belangrijk en daarom een speerpunt in ons strategisch HR-beleid. Om de arbeidsmobiliteit binnen Esprit Scholen te verhogen, bieden we medewerkers een programma Loopbaanontwikkeling en mobiliteit aan.

Programma Loopbaanontwikkeling en mobiliteit

Loopbaanvragen in het onderwijs gaan niet alleen over carrière maken maar ook over ‘bewegen’ in je loopbaan. Denk daarbij aan vraagstukken over taakverbreding versus specialisatie, een stapje terug doen of van vak veranderen. Zelfkennis is hierbij belangrijk. Het is de basis voor persoonlijke groei en het maken van keuzes. De beste garantie voor plezier en succes is werk doen dat bij je past. Bij alle interventies uit het programma sta jij zelf ‘aan het roer’; tenslotte ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen loopbaan. Alle trajecten zijn kort en krachtig.

Vind je zelf opnieuw uit met één van de volgende mobiliteit-bevorderende maatregelen.

Loopbaanscan

De loopbaanscan biedt inzicht in de persoonlijke werkhouding en loopbaanambitie. Je beantwoordt hiervoor verschillende vragen. De uitkomsten worden verwerkt in een uitgebreid persoonlijk rapport en tijdens een gesprek met de loopbaanadviseur persoonlijk toegelicht. Het inzicht vormt een ideale basis voor de beantwoording van jouw loopbaan- en ontwikkelvragen. De loopbaanadviseur helpt je bij de aanzet tot een actieplan. Je hebt als eindresultaat een actieplan met daarin de stappen die je gaat ondernemen. Je bent zelf eigenaar van het loopbaanverslag. Je hebt toestemming van je leidinggevende nodig om een loopbaanscan aan te vragen, maar jij bepaalt of je het loopbaanverslag wilt bespreken met je leidinggevende.

Arbeidsmarkttraining

Er verandert de laatste jaren veel op de arbeidsmarkt. Netwerken – al dan niet via sociale media als LinkedIn en Twitter – zijn ook in het onderwijs niet meer weg te denken. De veranderende arbeidsmarkt vraagt om een andere aanpak. Om een nieuwe functie te verwerven – en ook voor de effectiviteit van huidige functies – zijn vaardigheden zoals zelfkennis, effectief communiceren en het vermogen om verder te ontwikkelen van essentieel belang. In deze training ligt het accent op het ontwikkelen en aanleren van vaardigheden.

360-graden feedback

360-graden feedback wordt al decennia lang gebruikt in organisaties om de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren. Waarom? Omdat het werkt. Als je iets wilt bereiken, is regelmatige feedback absoluut noodzakelijk. Een competentie als didactische bekwaamheid is niet zo makkelijk te meten. Door jouw collega, leidinggevende en leerlingen te vragen om je te beoordelen op didactische bekwaamheden, weet je precies waar je staat en hoeveel ruimte je nog hebt om te verbeteren. Het is soms lastig in te schatten op welk niveau je zit. Doe je het al uitstekend of moet je er harder aan trekken? Door niet alleen zelf naar jouw prestaties te kijken, maar ook anderen hun mening te vragen wordt de feedback die je krijgt betrouwbaarder. Als je niet alleen zelf vindt dat je het goed doet op didactische vaardigheden maar je omgeving zegt hetzelfde, dan weet je vrij zeker dat je op de goede weg zit.

De uitgangspunten van het programma

  • Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw loopbaan en zal daarom ook zelf de regie moeten nemen om je loopbaan verder vorm te geven.
  • Esprit Scholen faciliteert dit vanuit goed werkgeverschap en ook omdat de scholen steeds meer vragen om breed inzetbare medewerkers en een gezonde doorstroom van medewerkers. Daarom is het belangrijk dat je de aanvraag van een mobiliteitsvoorziening bespreekt met je leidinggevende.
  • Bij een loopbaanscan, talentenonderzoek of een 360-graden feedback ontvang je een rapport. Het is aan jou zelf om het rapport met je leidinggevende te bespreken, omdat het inzicht (de beweging) ten gunste kan zijn van de schoolorganisatie, maar ook van jou.

Kosten

De genoemde interventies worden uitgevoerd door externe bureaus.

De loopbaanscan kost € 545. De arbeidsmarkttraining bedraagt € 500 per persoon bij 10 deelnemers. We zijn nog in gesprek met bureaus die de 360-graden feedback kunnen uitvoeren. De richtprijs is € 750 per deelnemer.

Gedetailleerde informatie over de inhoud en de exacte kosten van een gekozen interventie worden na de eerste belangstellingsregistratie met de desbetreffende medewerkers gecommuniceerd.

Aanmelden?

Je meldt je aan via het formulier Loopbaanontwikkeling. Hierbij geef je aan dat je leidinggevende akkoord gaat met jouw aanmelding en dat de financiering vanuit jouw school plaatsvindt.

Meld je aan

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen, neem dan contact op met mevr. N. Sert, telefonisch via 020 585 48 08 of via e-mail n.sert@cb.espritscholen.nl 

Terug naar de nieuwsbrief