Inductieprogramma startende docenten

Een kwart van de starters verlaat binnen 5 jaar het onderwijs. Een gemiste kans! Esprit Scholen vindt goede begeleiding belangrijk voor de vernieuwing, kwaliteit en toekomst van het onderwijs. Een werkgroep ontwikkelt nu een inductieprogramma. Het voorstel wordt binnenkort voorgelegd aan de schoolleiding en daarna binnen de VO-scholen besproken.

Ook vanuit goed werkgeverschap is het van belang dat starters groeien en ontwikkelen in het vak. Goede begeleiding zorgt ervoor dat starters een sterker zelfbeeld ontwikkelen, meer zicht krijgen op het organisatiebeleid en meer focus tonen in de doelen die ze in de klas willen behalen. Het allerbelangrijkste is dat starters meer vertrouwen krijgen. Daardoor kunnen ze groeien en dus betere prestaties leveren. Zo voorkomen we uitval en verlies van potentieel talent, ook bij de tekortvakken. Bovendien bieden we onze startende collega’s op deze manier een succesvolle start van hun onderwijscarrière.

Wie zijn starters?

Starters zijn docenten met een formele aanstelling die minder dan 3 jaar werkzaam zijn in het beroep. Hieronder vallen dus ook onbevoegde docenten, zij-instromers, herintreders en leraren-in-opleiding. De grootste groep bestaat echter uit docenten die net zijn afgestudeerd aan de lerarenopleiding.

Esprit Scholen neemt deel aan project Frisse Start

Een aantal middelbare scholen werkt samen met lerarenopleidingen van de VU, UvA, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland om startende docenten te begeleiden. Ze willen de professionele groei versnellen en uitval reduceren. Esprit Scholen neemt sinds 2015 deel aan het regioproject Frisse Start van de BSL (Begeleiding Startende Leraren) Noord-Holland en Zuidelijk Flevoland. Het project heeft als doel om scholen te begeleiden bij het vormgeven van 3-jarige inductiearrangementen door professionalisering, kennisdeling en aanvullend onderzoek.

Inductiebeleid binnen Esprit Scholen

Binnen de Werkgroep Inductiebeleid Esprit (WIE) zijn 5 projectleden bezig om een inductieprogramma te ontwikkelen voor de scholen binnen Esprit. Het programma sluit aan bij de doelen uit het strategisch HR-beleid. Het inductieprogramma voorziet idealiter in de wensen en behoeften van de starter en de school en haar leerlingen. Het schetst de beleidskaders rondom het begeleiden en beoordelen van startende docenten. De scholen binnen Esprit en hun leerling- en docentenpopulatie verschillen onderling echter sterk. Daarom biedt het inductiebeleid straks ook de nodige ruimte om het beleid ‘schooleigen’ in te kleuren.

 

 

Terug naar de nieuwsbrief