Beoordeling medewerkers met entreerecht

Docenten die benoemd zijn op basis van het entreerecht en op 1 augustus 2016 niet voldoen aan de functie-eisen, worden teruggeplaatst in hun oude functieschaal met bijbehorende salaristrede. Op 31 juli 2015 verviel het entreerecht, waarbij een eerstegraads docent die op 1 augustus 2014 meer dan 50% structureel les gaf in de bovenbouw havo/vwo automatisch recht had op een LD-functie.

Een uitzondering geldt voor docenten die vóór 1 augustus 2014 zijn gestart met een masteropleiding en meer dan 50% lesgeven in de bovenbouw havo of vwo. Zij hebben tot en met 31 juli 2017 recht op het entreerecht.

Vergroten kwaliteit onderwijs

Esprit hecht grote waarde aan het vergroten van de kwaliteit in het onderwijs. Niet alleen door meer universitair geschoolde medewerkers voor de klas te krijgen, maar medewerkers ook te belonen voor goede prestaties. Goed functionerende medewerkers zijn van cruciaal belang voor het succes van de scholen en het onderwijs. Medewerkers worden daarom geregeld beoordeeld op hun functioneren, zodat zij zich verder blijven ontwikkelen en waardevoller worden in het onderwijs.

Functioneren regelmatig evalueren

Het aantal medewerkers met het entreerecht binnen Esprit Scholen is hoog: 52 medewerkers. Om de kwaliteit van docenten die door het entreerecht instromen in een LD-functie te borgen, is het functioneren van medewerkers regelmatig door de direct leidinggevende geëvalueerd. De medewerkers hebben vorig jaar een tussentijdse beoordeling gehad.

Uiterlijk in juli 2016 worden alle medewerkers met het entreerecht definitief beoordeeld.

Bekijk PDF Procedure Entreerecht

 

 

Terug naar de nieuwsbrief