Spring High: unieke combinatie van PO en VO

Na de zomervakantie start Spring High in Amsterdam Nieuw-West. Esprit Scholen en Stichting Westelijke Tuinsteden (PO) ontwikkelen een onderwijsconcept, waarin jongeren zichzelf en hun talenten ontdekken. De eindgroepen van het PO en de beginklassen van het VO volgen samen onderwijs in één gebouw. Er zijn doorlopende leerlijnen; pedagogisch-didactisch en vakinhoudelijk. 

Binnen Spring High komt dus een eind aan de harde overgang van de basisschool naar de middelbare school. Ook het vroegtijdig selecteren van leerlingen behoort tot het verleden.

Leerlingen krijgen ruimte

Leerlingen en docenten van Spring High werken in verschillend samengestelde groepen. Belangrijke leerelementen binnen deze nieuwe school zijn: ontdekken, de kunst afkijken, samenwerken, oefenen en kennis verwerven. Fouten maken mag en moet binnen het onderwijs van Spring High. Leerlingen krijgen de ruimte om te laten zien wat zij kunnen. Doubleren is dan ook niet meer mogelijk of nodig.

Persoonlijk talent ontdekken en ontwikkelen staat centraal. Daar hoort bij dat leerlingen ook leren waar zij niet goed in zijn. Fouten en verkeerde keuzes maken, horen bij het onderwijsproces. Failing Forward is het motto voor veilig en goed leren op Spring High.

Leerlingen leren o.a. door sport en spel:

•  vaardig te communiceren;
•  samen te werken;
•  hun posities en verschillende rollen in te nemen en te kennen;
•  door te zetten;
•  met verlies en tegenslag om te gaan;
•  met emoties, respect, sportiviteit, competitie om te gaan;
•  met hun teamgenoten als ook hun tegenstanders rekening te houden.

Kortom: het leren in en door beweging bereidt onze leerlingen voor op een gezond en vitaal leven. Spring High start in een deel van het Mundus College aan de Herman Poortstraat in het prachtige Nieuw-West.

Terug naar de nieuwsbrief