Rector 4e Gymnasium Hetty Mulder

Hetty Mulder is sinds 1 februari jl. rector van het 4e Gymnasium. Hiervoor was ze rector van het Stedelijk Gymnasium in Breda – haar 1e  rectorsbaan – en werkte ze jarenlang voor de Stichting Leerplanontwikkeling Nederland (SLO). Ze stelt zich nu graag aan jullie voor.

‘Onderwijscarrière begon toen ik 6 jaar oud was’

‘Na mijn studie aan de Universiteit van Utrecht ben ik mijn carrière in het onderwijs begonnen als docente Frans. Ik gaf les op diverse scholen in en rond het Nijmeegse en ben conrector geweest van een verlengde brugperiode op een havo/vwo-school. Maar eigenlijk begon mijn onderwijscarrière toen ik 6 jaar oud was en leerde lezen. Vanaf dat moment wist ik dat ik juffrouw wilde worden. Toen ik in 1996 bij Gerard Westhoff in Utrecht promoveerde op een onderzoek naar de effectiviteit van het aanleren van leesstrategieën, realiseerde ik me dat daarmee de rode lijn in mijn leven een heel mooi accent had gekregen.

Veel kennis en ervaring bij SLO opgedaan                               

In die periode werkte ik voor SLO – het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling – in Enschede. Ik begon daar in 1985 als jongste bediende voor moderne vreemde talen en verliet dit instituut in 2012 als directeur Tweede Fase. Een functie die ik 7 jaar vervuld heb. In die laatste periode voor SLO heb ik mij vooral bezig gehouden met de examenprogramma’s voor alle vakken in de tweede fase, de vernieuwing van de bètavakken en de wiskundes, de tijdvakken voor geschiedenis, het ERK – Europees Referentiekader – voor de moderne vreemde talen, de acht concepten voor economie etc.

Daarbij hoorde ook het maken van instrumenten voor het schoolexamen. Iets waar ik nog dagelijks plezier van heb. Bij SLO mocht ik ook werken aan allerlei interessante concepten als: zelfstandig leren, competentiegericht onderwijs, formatieve en summatieve evaluatie, differentiatie en maatwerk, ICT als meerwaarde voor het onderwijs en leermiddelenontwikkeling.

Leren van kinderen altijd drijfveer geweest

Toen ik dan ook een paar jaar na het overlijden van mijn echtgenoot mijn vleugels weer wilde uitslaan in de richting van mijn nieuwe liefde, was de keuze – die ik altijd in mijn achterhoofd had gehouden –­ snel gemaakt. Ik wilde terug naar de praktijk, want het leren van kinderen was en is altijd mijn drijfveer geweest in mijn werk. Terug naar de praktijk dus en lijnen kunnen uitzetten als rector.

Kennis en ervaring SLO komen van pas

Dat dit een rectoraat werd van een categoraal gymnasium was min of meer toeval. Maar de keuze voor een – dacht ik – niet al te ingewikkeld en kwetsbaar schooltype, leek me wel een verstandige.

Dit kwam voor een deel ook uit. De kennis en ervaring die ik bij SLO had opgedaan kwamen in de praktijk van het onderwijs uitstekend van pas. Maar ik heb in die 3 jaren als rector van het Stedelijk Gymnasium in Breda ook veel bijgeleerd. Over leidinggeven, financiën, formatie, taakbeleid, werken met een MR, subsidiestromen,  omgaan met ouders, aanmeldingsperikelen. En vooral over verandermanagement in de praktijk van een school.

Bloeiende school met fantastische mensen

Toen de vacature op het 4e Gymnasium langs kwam, voelde ik onmiddellijk dat ik – met mijn onderwijskundige bagage, mijn directheid en innovatieve kennis en kracht, en 3 jaar ervaring op een gymnasium – hier beter op mijn plaats zou zijn. En die kans heb ik  gegrepen.

Na zes hectische weken op Het 4e – met Open Dagen, 78 kennismakingsgesprekken, diverse heidagen met het MT en vergaderingen met Espritcollega’s ­­– weet ik het zeker: ik voel mij als een vis in het water en zeer welkom.

Ik vertrouw op een mooie afsluiting van mijn lange onderwijsloopbaan, op een bloeiende school met fantastische mensen en op bijdragen die ik aan Esprit kan leveren.’

Terug naar de nieuwsbrief