Managementleergang voor leidinggevenden

Dit schooljaar is de managementleergang voor leidinggevenden gestart. In totaal nemen 12 afdelings- en teamleiders vanuit de verschillende scholen deel aan het programma. Esprit Scholen heeft de ambitie om hoogwaardig onderwijs te bieden en investeert daarom in de ontwikkeling naar excellent leiderschap.

Persoonlijk leiderschap waarin kwaliteit, commitment op resultaten en ontwikkeling van leiderschap samenkomen, maakt onze ambitie waar om goede resultaten te boeken en succesvol te zijn. Deze leiderschapsontwikkeling hangt samen met de beoogde toekomstige ontwikkeling en verandering van Esprit Scholen. Het gegeven kader komt voort uit het Onderwijsmanifest.

6 modules verdeeld over 2 thema’s

De management-leergang is in samenwerking met NSO door Esprit Scholen ontwikkeld. De leergang is opgebouwd uit 6 2-daagse modules – op vrijdag en zaterdag – verdeeld over 2 thema’s: (1) visie op onderwijs en (2) leidinggeven binnen een school van Esprit. Het traject biedt een aanbod aan modules die op deze 2 thema’s gericht zijn. Leidinggevenden leren in die context gezamenlijk, doordat zij casussen vanuit de eigen school inbrengen en met elkaar delen.

 

Het inhoudelijke deel van de leergang is als volgt opgezet:

 

Tijdens de leergang werken deelnemers ook aan opdrachten die betrekking hebben op een strategisch vraagstuk binnen de school. De leergang sluit aan het einde van het schooljaar af met een presentatie over de uitkomsten van de opdracht.

Terug naar de nieuwsbrief