Cartesius 2: school met vernieuwend karakter

In augustus 2016 opent Cartesius 2 haar deuren. De school is een dislocatie van het Cartesius Lyceum en komt tegemoet aan het groeiend aantal havo-/vwo-leerlingen in de stad. De school werkt met een innovatief onderwijsconcept, waarin hoge eisen stellen en maatwerk in leren voorop staan. Hiermee verbreedt het aanbod binnen Esprit Scholen en in de stad. 

Innovatief, ambitieus en uitdagend

Het onderwijs van Cartesius 2 is – naar voorbeeld van university collegesvolledig opgebouwd uit thematische modules en projecten. Daarnaast werkt de nieuwe school met R&D-challenges waarbij leerlingen een ontwerp- en maakopdracht krijgen. Inhoudelijk legt de school de nadruk op filosofie, Engels en digitale vaardigheden.

Veelbelovende start

Cartesius 2 heeft zich op de open dagen van het Cartesius Lyceum gepresenteerd aan ouders en leerlingen. De reacties waren daar erg positief. Natuurlijk is het altijd een uitdaging om met een nieuw initiatief te beginnen dat nog weinig tastbaars kan laten zien. Toch verwachten we in augustus te starten met 3 of 4 klassen. We hebben vanaf dat moment een eigen gebouw aan de Passeerdersgracht 30 – 32, in het centrum van de stad.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over de school op c2.espritscholen.nl

Terug naar de nieuwsbrief