Interview met deelnemer Roos Luiten

Roos Luiten is docent Nederlands op het Berlage Lyceum. Ze deed onlangs mee aan de training Projectmatig werken. Een interview over haar ervaringen.

Waarom heb jij je voor deze training aangemeld?

Roos: ‘Projectmatig veranderen wordt op de scholen steeds belangrijker. Om succesvol in te spelen op de steeds sneller veranderende omstandigheden moeten de scholen steeds dynamischer optreden. Dit vraagt veel van de veranderingskracht. Projectmanagement wordt hierbij steeds meer van belang omdat het gaat over de goede dingen op juiste manier uitvoeren. Ik zie dat projecten op de scholen met veel enthousiasme worden opgepakt, echter de aanpak is vaak nog veel te ad hoc. Ik wil voor mijn school de maximale effectiviteit behalen en dat gaat soms verder dan de effectiviteit van mij als docent in de klas. Projectmatig werken kan daar een bijdrage aan leveren.

Wat vind je van de training? 

Super interessant! Voordat we met de uitvoering van een project starten, denken we eerst het plan van aanpak uit. Daarin wordt vastgelegd wie, wat, wanneer en waarom iets gedaan moet worden en op welke wijze. Dit hoeft niet voor iedere stap op het meest gedetailleerde niveau uitgewerkt te worden maar is voor opdrachtnemer en opdrachtgever wel een basis om tot een akkoord te komen voor de uitvoering van het project. In deze training leer je op een hoger abstractieniveau te kijken naar een organisatie. Ik realiseer me daarmee dat ik onderdeel ben van het grotere geheel en dat is meer dan het klaslokaal.

Deelname aan deze training vindt vanuit alle Esprit Scholen plaats. Hoe ervaar je het leren met medewerkers vanuit andere scholen?

Heel waardevol. De sfeer is ontzettend goed en het is interessant om te horen hoe het gaat op de andere scholen. Door de gezamenlijkheid ontstaat veel meer onderling begrip en verbinding door kennis te delen of elkaar te helpen. Ik zou veel meer samenwerking tussen de scholen willen zien, het liefst een databank waarin je kennis met elkaar kunt delen.

Wat zou je andere collega’s mee willen geven?

Als docent hebben we het allemaal erg druk om de lessen goed te verzorgen. Er komt veel op ons af en het is wel eens lastig om alle ballen in de lucht te houden. Deze training kost tijd maar het geeft ook veel inzicht en daardoor ruimte om het werk op een andere manier te organiseren. Doordat ook vanuit de andere scholen wordt deelgenomen aan deze training kun je een kijkje nemen in de keuken van een ander. Ik vind dit een enorme meerwaarde bieden in de kennisverrijking.’

Terug naar de nieuwsbrief