Nieuws uit de GMR

Een nieuw schooljaar betekent nieuwe gezichten. Leny Middelberg (personeel De Eilanden) en Désirée Kroep (leerling 4e Gymnasium) zijn opgevolgd door Hagar Beerends en Shanna Kamp. Bijzondere wisseling: Stefan Elevelt zat in de GMR als ouder van De Eilanden en vertegenwoordigt nu DENISE als personeelslid. Momenteel volgen 16 leden een MR-training van de AOb en er gebeurt nog veel meer... 

Nieuwe scholingscyclus AOb

Er zijn 16 deelnemers, zowel personeel als leerlingen en ouders. Een verrassend aantal, omdat er geen verkiezingen zijn geweest en er vorig jaar een deelnemersaantal van 40 personen was. Nu er op DENISE een MR is ingesteld, doen zij uiteraard ook mee.

Activiteitenplan

Aan het begin van ieder schooljaar verschijnt er een activiteitenplan dat het doen en laten van de GMR beschrijft. Iedere schoolleider krijgt een exemplaar en medewerkers die geïnteresseerd zijn kunnen een digitaal exemplaar toegestuurd krijgen via hun eigen vertegenwoordiger in de GMR. In het Activiteitenplan staan alle onderwerpen die de afgelopen 2 jaar binnen de GMR besproken zijn. En ook de onderwerpen die dit schooljaar zeker aan bod komen. Belangrijke functie van de GMR is haar alertheid. Zo viel ons op dat in het jaarverslag van de externe vertrouwenspersonen niet stond vermeld dat de vertrouwenspersonen zowel de klager als aangeklaagde kunnen begeleiden. Dit is nu aangepast.  

Lopende zaken

  • Bestuursformatieplan.  Momenteel spreekt de GMR over dit document dat de beleidslijn van Esprit Scholen beschrijft.
  • Proefmatching (PO en VO). De proefmatching binnen Amsterdam en binnen de scholen van Esprit Scholen krijgt veel aandacht omdat dit met de leerlingenaantallen van onze scholen te maken heeft.
  • Secundaire arbeidsvoorwaarden. Wordt door het bestuur opnieuw tegen het licht gehouden, waarbij de GMR erop toeziet dat de arbeidsvoorwaarden niet of zo min mogelijk verslechteren.
  • Promotiebeleid en de functiemix. Staat eveneens hoog op de agenda. De GMR heeft met het bestuur afgesproken dat er dit schooljaar aan het transitieplan wordt gewerkt, in samenhang met de Wet op de Onderwijstijd, en dit met name op de scholen zelf. Het is de bedoeling dat er op iedere school aan het einde van dit schooljaar een transitiebeleid is dat de goedkeuring heeft van de eigen MR.

 

Terug naar de nieuwsbrief