Heraccredidatie en nieuwe ambities

De opleidingsschool heeft een mooi jaar achter de rug en een heraccreditatie op zak. Ook dit schooljaar hebben we volop ambities. Zo willen we de rol van onderzoek binnen onze scholen versterken en de samenwerking tussen PO en VO bij het opleiden en doen van onderzoek vergroten. Ook bieden we een training over ICALT waarmee je het pedagogisch-didactisch handelen van een startende docent evalueert. 

Heraccreditatie op zak

In de terugkoppeling is er veel lof voor de manier waarop wij – binnen Opleiden met Esprit – én samen met de HvA en ILO goede docenten opleiden. Onze opleiders, werkbegeleiders en schoolleiders hebben met elkaar dus iets moois neergezet. We bouwen nu natuurlijk graag voort op deze successen en starten het nieuwe schooljaar dan ook met een gezonde dosis ambitie.

Nieuwe ambities

Opleiden met Esprit wil de rol van onderzoek verder versterken binnen onze scholen. We streven naar meer samenwerking tussen PO en VO bij het opleiden en doen van onderzoek. Ook willen we nog meer afstemming over de inhoud van schoolgroep- en intervisiebijeenkomsten en een goed begeleidingsprogramma voor startende docenten opzetten. Daarnaast zijn er 2 nieuwe ontwikkelingen die de moeite waard zijn: een ICALT-training en een onderzoek door docenten.

Training over lesobservatie-instrument ICALT

ICALT is een observatieformulier waarmee je het pedagogisch-didactisch handelen van docenten evalueert. Het helpt je als begeleider bijvoorbeeld om met de docent te bespreken wat de volgende stap in zijn ontwikkeling is. ICALT oogt tamelijk ingewikkeld en vereist enige oefening. Daarom hebben we een training ontwikkeld voor begeleiders – zoals schoolopleiders en sectiecoördinatoren – waarin je leert werken met ICALT. Je kunt je nu aanmelden voor deze training via de opleidingscarrousel.typo3/#_msocom_2 ICALT is overigens ongeschikt als hulpmiddel bij een beoordeling.

Onderzoek door docenten

Binnen de opleidingsschool leiden we jaarlijks docenten op tot docenten-met-onderzoekstaken (DOT). Deze docenten doen ervaring op met ontwerponderzoek en krijgen daarbij begeleiding van ervaren onderzoekers/lerarenopleiders vanuit de ILO. Docenten die de opleiding en het onderzoek hebben afgerond, worden veelal ingezet om studenten van de lerarenopleiding te begeleiden bij hun onderzoeken binnen de scholen. Omdat de DOT-docenten zelf recentelijk de onderzoekscyclus hebben doorlopen, kunnen zij studenten goed op weg helpen bij het opzetten van een onderzoek.

Beste onderzoeksvoorstel wordt gefaciliteerd

De DOT-docenten zijn echter primair opgeleid om zelf onderzoek te doen. De opleidingsschool biedt ze daarom de kans om hiermee verder te gaan. In december zetten we in een call for proposals uit waarbij docenten in duo’s een beknopt onderzoeksvoorstel kunnen indienen. De oproep is bedoeld voor docenten die zijn opgeleid via de DOT-training of docenten die elders een opleiding hebben gevolgd tot praktijk-/ontwerponderzoeker. Het beste voorstel wordt gefaciliteerd en kan dus worden uitgevoerd.

De precieze eisen en randvoorwaarden maken we in december bekend. Het onderzoek dient in ieder geval betrekking te hebben op een reëel onderwijskundig/ didactisch probleem. Daarnaast is het belangrijk om het onderzoeksinstrument helder te beschrijven en duidelijk te maken wat de opbrengsten van het onderzoek zullen zijn.

Vragen of opmerkingen over onze opleidingsschool? Neem contact op met de projectleider voor Opleiden met Esprit, Martijn Meerhoff via opleidingsschool@cb.espritscholen.nl

 

Terug naar de nieuwsbrief