Directeur bedrijfsvoering Bamba Konté

Sinds eind juni heeft Esprit Scholen een nieuwe directeur bedrijfsvoering: Bamba Konté. Hij volgt Sylvia Spierenburg op en stelt zich in deze nieuwsbrief graag even aan jullie voor. 

‘Ik woon samen met mijn vrouw Lucy en onze hond Kalifa in Amersfoort. Ik heb samen met mijn vrouw 2 kinderen die inmiddels niet meer thuis wonen. Ze wonen en studeren in Amsterdam en komen af en toe bij ons in Amersfoort langs. Begin jaren ’90 ben ik in Nederland komen wonen en werken. Mijn voorgaande banen waren bij de overheid. Ik werkte onder andere voor provincies, gemeenten en een waterschap. Binnen de overheid heb ik verschillende functies uitgeoefend, van adviseur tot directeur bedrijfsvoering.

Mijn theoretische achtergrond is bedrijfseconomisch en bestuur- en bedrijfskundig. In mijn vrije tijd luister ik naar muziek en wandel ik graag in de natuur, samen met mijn vrouw en onze hond. Muziek is een inspiratiebron voor mij.

Samenwerken aan de ambities van Esprit Scholen

Per 20 juni 2015 ben ik bij Esprit Scholen in dienst getreden en ik ben bijzonder trots om deze functie te mogen bekleden. Ik ben dan ook zeer gemotiveerd om samen met iedereen verder invulling te geven aan de ambities van Esprit Scholen: samenwerken aan een bedrijfsvoering die een optimale bijdrage aan de leerresultaten van onze leerlingen van Esprit scholen levert.’

Terug naar de nieuwsbrief