Nieuws uit de GMR

Ouder WSV Gerrit Blom neemt de plek over van Liza Huizer, ook ouder WSV. Op DENISE is inmiddels een Voorlopige MR ingesteld. Uit hun midden komt minimaal 1 GMR-lid, waarvan de naam nog onbekend is. En er gebeurde nog veel meer…

Commissies

De Commissie Financiën bestaat uit Sjaak Meerdink (voorzitter GMR VO, personeel Mundus College), Bert Lahuis (voorzitter GMR PO, personeel Europaschool) en Eduard Jebbink (ouder PO AICS). Vanuit het Centraal Bureau zijn Sylvia Spierenburg en Mohammed Chatbi vertegenwoordigd.

De Commissie P&O bestaat uit Vincent Koerse (vicevoorzitter GMR VO, personeel AICS), Cees Glastra van Loon (personeel Mundus College) en er is een vacature. Vanuit het Centraal Bureau zit Moniek de Suijck hierin.

De Commissie Onderwijs bestaat uit Vera Weeber (personeel WSV), Helga Frömming (personeel Berlage Lyceum), Stefan Elevelt (ouder De Eilanden) en Igor Asselbergs (ouder Berlage Lyceum).

Lopende zaken

Sinds het uitkomen van de vorige nieuwsbrief is de GMR vooral bezig geweest met de volgende onderwerpen:

 • Aangepaste Begroting: De Raad van Toezicht heeft de eerder van positief advies voorziene begroting onder bepaalde voorwaarden tot 1 april 2015 goedgekeurd. De Raad van Toezicht had met name nog vragen over de risicoanalyse en de toelichting hierop. Deze is opnieuw tegen het licht gehouden en aangepast, waardoor de GMR ook de herziene begroting van positief advies heeft kunnen voorzien. Inmiddels is deze ook door de Raad van Toezicht goedgekeurd. 
 • Het Sociaal Plan Mundus dat in verband met de vacaturestop ook de andere scholen van Esprit raakt, is bij iedere GMR een uitvoerig bespreekpunt.
 • In verband met zijn 'Status Aparte' positie kwam het 4e Gymnasium ter sprake. De GMR adviseert het College van Bestuur om een GMR-lid deel te laten nemen aan de jaarlijkse evaluatie van deze bestuursconstructie. De GMR heeft vraagtekens of de Samenwerkingsovereenkomst tussen Esprit Scholen en OSZG – Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia – ten eeuwigen dage moet doorgaan.
 • DENISE is een terugkerend agendapunt, gezien de ontwikkeling van deze formeel nog op te richten school.
 • De nieuwe cao PO geeft aan dat er op iedere PO-school een Overlegmodel of een Basismodel moet komen dat de onderwijstijd, werkdruk enzovoort regelt. De GMR PO heeft het College van Bestuur geadviseerd om op zijn PO-scholen met het Overlegmodel te werken. Hierbinnen kan een individuele school overigens nog voor het Basismodel kiezen.
 • De nieuwe cao VO schrijft voor dat er een Transitieplan aan de GMR wordt voorgelegd, waarover de AOB een cursus voor MR-leden geeft op 17 maart. Het Transitieplan bevat de volgende onderdelen:

  • curriculum;
  • les en onderwijstijd;
  • lessentabel;
  • spreiding van de lesweken over de 37,8 onderwijsweken;
  • taakbeleid;
  • klassengrootte;
  • werkdruk;
  • werkgelegenheidsbeleid.

Marijke Weisglas - Ambtelijk secretaris GMR

 

Terug naar de nieuwsbrief