De kracht van het IPC

Het gaat goed met de jongste school binnen Esprit. Op 1 maart jl. is een 3e groep voor het PO gestart. Ondanks deze uitbreiding staan nog altijd ruim 100 leerlingen op de wachtlijst. De Nieuwe Internationale School (DENISE) gebruikt het IPC. Dit curriculum stimuleert de gehele ontwikkeling van de leerling, wat goed aansluit op de visie van de school.

Wat is IPC?

Het IPC is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor leerlingen van 4-12 jaar en richt zich op de creatieve en zaakvakken binnen het basisonderwijs. Het leerplan is opgebouwd uit academische en persoonlijke leerdoelen en speelt in op een steeds kleiner wordende wereld.

Ontwikkelen Hand, Hoofd en Hart

Het IPC past goed bij de visie van DENISE. Het curriculum stimuleert namelijk de ontwikkeling van de hele persoon. Anders gezegd: de leerling ontwikkelt Hand, Hoofd en Hart. In de praktijk betekent dit een duidelijke focus op:

  • de sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • leren door doen;
  • stimuleren van deeper level thinking door ontdekkend en onderzoekend leren.

Gevarieerd, interactief en aansprekend

Met het IPC geven de docenten op een gevarieerde en interactieve manier les, waarbij de leerlingen veel experimenteren en de stof actief verwerken. Samen met de thematische opzet zorgt dit ervoor dat de leerlingen zich betrokken voelen bij de lesstof.

Internationalisering

Verder legt het curriculum nadruk op Internationalisering wat in ons programma centraal staat. Aan de hand van de internationale leerdoelen leren de leerlingen respectvol en bewust met elkaar en met anderen omgaan en samenwerken. Ook vormen de leerlingen een kritische mening over globale kwesties die tijdens de IPC-thema’s behandeld worden.

Het IPC is oorspronkelijk een Engelstalig lesprogramma waar inmiddels ook een Nederlandstalige variant van is. DENISE biedt het programma 2-talig aan: in het Engels op de Engelse dagen en in het Nederlands op de Nederlandse dagen.

Meer weten over het IPC? 

Terug naar de nieuwsbrief