Persoonlijk budget VO

Onlangs is in het MT besproken wat de mogelijkheden zijn rondom het persoonlijk budget uit de nieuwe cao voor het VO. Belangrijk voor jou als medewerker is dat je altijd overlegt met je leidinggevende over de invulling van je persoonlijk budget.

De cao VO noemt een aantal mogelijkheden voor de besteding van het persoonlijk budget. Een daarvan is extra bijsparen voor pensioen. Het ABP heeft echter bijsparen per 1 januari 2015 tijdelijk stopgezet. Het ABP verwacht uiterlijk voor 1 juni 2015 via Mijn ABP weer inzicht te kunnen geven of – en zo ja, voor hoeveel –  je extra pensioen kunt bijsparen.

>> Terug naar de nieuwsbrief