Her-accreditatie Opleiden met Esprit

Onze opleidingsschool draait volop. Dit schooljaar dragen we bij aan de opleiding van meer dan 130 studenten van de academische Pabo en de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen. In 2015 wordt beoordeeld of we de officiële status van opleidingsschool behouden.

Er wordt opnieuw beoordeeld of Opleiden met Esprit voldoende kwaliteit levert bij het opleiden van studenten en de officiële status als opleidingsschool mag behouden. Daarnaast wordt een advies uitgebracht over de ingeslagen weg van onze ontwikkeling naar een academische opleidingsschool.

Visitatiebezoek op woensdag 3 juni

Het bezoek vindt op een van de scholen plaats en maakt deel uit van de accreditatieprocedure. Een panel van externen gaat dan in gesprek met een aantal sleutelfiguren uit onze opleidingsschool.

Proefvisitatie op woensdag 20 mei

Om het visitatiebezoek voor te bereiden, organiseert een aantal opleidingsscholen uit de regio gezamenlijk een proefvisitatie. Opleiden met Esprit doet daar ook aan mee. Direct betrokkenen mogen deze data vast in hun agenda zetten en ontvangen op de bijeenkomsten van de Werkgroep Espritbreed (WEB) meer informatie over deze data en de visitaties.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte over de uitkomsten van de visitatie.

Succes moet je vieren

Het is voor de accreditatie belangrijk dat we onze successen (her)kennen en uitdragen. We zijn als opleidingsschool in een aantal jaren ver gekomen. Er is steeds meer onderlinge afstemming tussen de scholen binnen Esprit over de manier waarop we studenten opleiden en begeleiden.

Jaarlijks organiseren we een conferentie voor alle betrokkenen bij Opleiden met Esprit, dit jaar op 15 april. Bovendien wordt er steeds meer en beter onderzoek gedaan door docenten en studenten en zetten we mooie stappen om de samenwerking tussen PO en VO binnen de opleidingsschool te versterken. Genoeg om trots op te zijn dus!

>> Terug naar de nieuwsbrief