De opleidingscarrousel is gestart!

We kondigden het al aan in de vorige nieuwsbrief: Esprit Scholen breidt het aantal trainingen en bijeenkomsten voor medewerkers flink uit. Uitgangspunt van de opleidingscarrousel: leren met en van elkaar. In deze nieuwsbrief lees je meer over de trainingen Zelfmanagement en Projectmatig werken.

Met het trainingsaanbod via de opleidingscarrousel wil Esprit Scholen de individuele capaciteiten van medewerkers versterken, de interactie binnen en tussen de scholen bevorderen en meer synergie bereiken. Kortom: leren met en van elkaar. De opleidingscarrousel wordt – afhankelijk van de gezamenlijke opleidingsbehoefte van medewerkers – geregeld aangevuld met vernieuwde opleidingen en trainingen. De kosten worden betaald uit het opleidingsbudget van elke school.

Training Zelfmanagement

Het onderwijs wordt door veel medewerkers als dynamisch ervaren: inspelen op vele veranderingen vraagt tijd en energie. Tijd lijkt soms door de vingers te glippen. Het doel van de training Zelfmanagement is om meer te leren denken in persoonlijke mogelijkheden en minder in belemmeringen. Zo verschuift de focus naar plezierig werken in een gezonde leergemeenschap. Alle medewerkers van Esprit Scholen kunnen zich aanmelden voor deze training.

Onderwerpen training Zelfmanagement

De volgende onderwerpen komen tijdens de training Zelfmanagement aan de orde:

 • Persoonlijke doelen stellen.
 • Zelfanalyse: Persoonlijke kwaliteiten en valkuilen.
 • Effectieve werkorganisatie.
 • Inzicht in eigen gedrag en handelen.
 • Omgaan met weerstand.
 • Effectief timemanagement.
 • Geven en ontvangen van feedback.
 • Praktijksituaties en praktijkvoorbeelden.
 • Persoonlijke actieplan.

Aan het eind van de training heb je als deelnemer inzicht in je zelfmanagement – persoonlijke energiebalans en timemanagement – en dat draagt bij aan je weerbaarheid. Je hebt inzicht in je kwaliteiten en ontwikkelpunten. 

Data bijeenkomsten training Zelfmanagement

De training wordt uitgevoerd door Centrum voor Nascholing. De training bestaat uit 7 bijeenkomsten, gepland op wisselende dagen van 14:30 tot 18:00 uur in het Centrum voor Expertise bij de AICS aan de Prinses Irenestraat 59 in Amsterdam. De bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 4 en 18 februari, woensdag 4 en 18 maart, maandag 13 april, woensdag 27 mei en woensdag 10 juni. Zorg er wel voor dat je alle dagen aanwezig kunt zijn!

Training Projectmatig werken

Met de training Projectmatig werken wil Esprit Scholen de kennis en toepassingsvaardigheden van projectmatig werken binnen de scholen van Esprit vergroten. Deze training is bedoeld voor LC- en LD-docenten en/of medewerkers die vaak op de school verschillende projecten leiden. Deelnemers krijgen inzicht in de gefaseerde aanpak van projectmatig werken en kunnen in een eigen project deze fasen onderscheiden.

Onderwerpen training Projectmatig werken

De onderwerpen die in deze training aan de orde komen zijn:

 • Het projectvoorstel en het projectplan.
 • Creëren van draagvlak en voortgang bewaken (uitvoeringsfase en faseovergang).
 • Het oogsten van resultaten (invoering en borging van projectresultaten, afsluitfase).
 • Organisatieaspect van projecten (methoden en technieken).
 • Mensaspect (vaardigheden en gedrag).
 • Onderwijsaspect (context en cultuur).

Data bijeenkomsten training Projectmatig werken

Het landelijk kenniscentrum voor de Professionalisering van Project Management in het Onderwijs (PPMO) verzorgt de training. De training Projectmatig werken bestaat uit 8 bijeenkomsten van 15:00 uur tot 20:00 uur in het Centrum voor Expertise bij de AICS aan de Prinses Irenestraat 59 in Amsterdam. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag 12 februari, donderdag 5 en 19 maart, donderdag 2 en 16 april, donderdag 28 mei en donderdag 11 en 25 juni. Zorg er wel voor dat je iedere bijeenkomst aanwezig kunt zijn!

Aanmelden voor de training en peilen interesse

Ben je geïnteresseerd in de training Zelfmanagement of Projectmatig werken? Of heb je een andere opleidingswens die ook interessant kan zijn voor je collega’s? Meld je aan voor de training of maak je wensen kenbaar via onderstaande link:

> Geef je op

>> Terug naar de nieuwsbrief