Aanpassing sociaal statuut

In het najaar vonden gesprekken plaats tussen College van Bestuur en de bonden vanwege de reorganisatie bij Mundus College. Dit heeft geleid tot een sociaal plan voor Mundus én een aanpassing van het sociaal statuut voor alle scholen binnen Esprit.

Alle medewerkers van Mundus College zijn voor de kerstvakantie tijdens een personeelsbijeenkomst ingelicht over het sociaal plan door Dyane Brummelhuis, directeur van Mundus College. Aansluitend heeft iedereen een e-mail ontvangen. Afgelopen dinsdag 6 januari vond in Mundus een ledenraadpleging van de bonden plaats over het sociaal plan. Hiervoor zijn alle medewerkers van Mundus uitgenodigd. De uitkomst is tijdens het maken van deze nieuwsbrief nog niet bekend. Uiteraard worden de uitkomsten zo spoedig mogelijk met de bonden besproken.

Voor alle scholen binnen Esprit

Omdat de aanscherping van het vacaturebeleid voor alle scholen binnen Esprit geldt, kun je het sociaal statuut zoals het is besproken met de GMR, hier bekijken. In hoofdstuk 7 vind je het sociaal plan voor Mundus College.

> Bekijk sociaal statuut

>> Terug naar de nieuwsbrief