Corona nieuws

 

Op deze pagina vindt u het laatste coronanieuws en de genomen maatregelen door de Rijksoverheid. De meest recente berichtgeving is bovenaan geplaast.

Genomen maatregelen:

Op 24 juni heeft minister De Jonge een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met een update van de stand van zaken betreffende het coronavirus. De brief is hier te vinden.

 

Samenvattend:

Basisonderwijs

 

 • Tot nu toe geldt in het primair onderwijs dat tussen leerlingen en leraren zoveel mogelijk de 1,5 meter gehandhaafd moet worden. Dat is niet meer nodig. Vanaf 1 juli kan de 1,5 meter tussen leerlingen en leraren in het primair onderwijs worden losgelaten. Leraren en andere volwassenen in de school moeten onderling nog wel steeds 1,5 meter afstand in acht nemen;
 • De reeds geldende hygiënemaatregelen blijven van kracht;
 • Leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven thuis;
 • Leerlingen gaan zoveel mogelijk met het eigen vervoer naar school.

 

Voortgezet onderwijs

 • Vanaf 1 juli zal de anderhalve meter tussen alle leerlingen onderling worden losgelaten, ook als ze 18 jaar of ouder zijn;
 • Vanaf 1 juli blijft de 1,5 afstand meter tussen leerling en leraar gelden;
 • Na de zomervakantie gaan onze scholen weer volledig open;
 • De reeds geldende hygiënemaatregelen blijven van kracht;
 • Leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven thuis;
 • Leerlingen gaan zoveel mogelijk met het eigen vervoer naar school.

 

* Onze PO-scholen gaan vanaf 8 juni weer volledig open. De leerlingen gaan vanaf dan weer vijf dagen per week naar school en de noodopvang stopt dan in zijn huidige vorm. Vanaf dat moment gaat de reguliere buitenschoolse opvang (bso) weer open.

Ook vanaf 8 juni blijven de volgende maatregelen van kracht:

 • Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school;
 • Ouders komen niet op het schoolplein of in de school;
 • De school let erop dat leerlingen vaak hun handen wassen;
 • Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde groep;
 • Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO.

 

* Op 21 april heeft minister De Jonge een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met een update van de stand van zaken betreffende het coronavirus. De brief is hier te vinden.

Samenvattend:

Basisonderwijs

 • Alle kinderen in het basisonderwijs gaan vanaf 11 mei voor de helft van de tijd naar school;
 • De focus ligt vanaf 11 mei op het fysieke onderwijs. Afstandsonderwijs krijgt na 11 mei een andere, mogelijk beperktere invulling dan de afgelopen weken, afhankelijk van de lokale situatie;
 • De kinderopvang gaat vanaf 11 mei weer open. VSO, TSO, BSO zijn alleen beschikbaar voor de kinderen die op die dag fysiek onderwijs volgen;
 • Daarnaast blijft de noodopvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen ook na 11 mei doorgaan. Er is maatwerk mogelijk in het zoeken naar oplossingen door onderwijs en kinderopvang waarbij de gemeente een regierol heeft;
 • De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden;
 • Het personeel in de school houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar en houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de leerlingen;
 • Leerlingen en personeelsleden met klachten blijven thuis;
 • Medewerkers die kampen met griepachtige klachten blijven thuis en kunnen worden getest op het coronavirus;
 • Medewerkers die behoren tot de risicogroep (volgens richtlijnen van het RIVM) werken vanuit huis.
 • Medewerkers die vanwege een kwetsbaar gezinslid niet kunnen of willen, bespreken met de directeur of het schoolbestuur wat haalbaar is, hetzelfde geldt voor leerlingen.

Voortgezet onderwijs

 • Leerlingen van het voortgezet onderwijs gaan nog niet naar school, de scholen in het voortgezet onderwijs bereiden zich voor om vanaf 2 juni weer open te kunnen gaan voor de leerlingen. Meer informatie hierover volgt later.
 • Tot die tijd blijven we dus onderwijs op afstand verzorgen, met de bekende uitzonderingen voor kwetsbare leerlingen, leerlingen van ouders in vitale beroepen en het eventueel afnemen van schoolexamens.

 

* Op 08 april heeft minister Slob een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de slaag-zakregeling voor 2019-2020. De brief is hier te vinden.

Samenvattend:

De slaag-zakregeling 2019-2020 is zo veel mogelijk gelijk aan de reguliere slaag-zakregeling. De regeling wijkt op de volgende punten af:

 • Tot 4 juni hebben leerlingen de mogelijkheid om het schoolexamen af te ronden;
 • Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten voor het schoolexamen;
 • De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn, vervalt;
 • Een leerling die gezakt zou zijn o.b.v. de SE-resultaten of zijn eindcijfers wil verbeteren, kan deelnemen aan maximaal twee of drie (in het geval van vmbo-bb en –kb) resultaatsverbeteringstoetsen (RV-toetsen);
 • Bepalingen over de rekentoets gelden dit jaar niet.

 

* Op 31 maart heeft minister De Jonge een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met een update van de stand van zaken betreffende het coronavirus. De brief is hier te vinden.

Samenvattend:

 • De huidige maatregelen voor het onderwijs worden verlengd tot en met 28 april. Dit houdt in dat zowel onze basisscholen als onze scholen in het voortgezet onderwijs tot de meivakantie onderwijs op afstand blijven verzorgen.
 • Ondanks de uitzonderlijke situatie gaat de geplande meivakantie door. Een tijd waarin kinderen vrije tijd hebben en ook leraren vrij zijn.
 • Onze scholen voor voortgezet onderwijs zijn indien nodig geopend voor de afname van schoolexamens. De mate waarin dit het geval is, verschilt per school.
 • Onze scholen blijven noodopvang verzorgen voor kinderen van ouders in vitale beroepen.

 

* Op 24 maart heeft minister Slob een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met de maatregelen omtrent het laten vervallen van de eindexamens en de verdere afronding van de schoolexamens. De brief is hier te vinden.

Samenvattend:

 • Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen.  
 • Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen.
 • Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten.
 • Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren.
 • In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding.
 • Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak- en slaagregeling en de herkansingen.

 

* Op 18 maart heeft minister Slob een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met de maatregelen omtrent de eindtoets in het basisonderwijs. De eindtoets zal in het huidige schooljaar geen doorgang vinden. De brief is hier te vinden.

 

Op 17 maart heeft minister Slob een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met de maatregelen omtrent de schoolexamens in het voortgezet onderwijs. De brief is hier te vinden;

 

* Op zondag 15 maart heeft het kabinet bekend gemaakt dat de scholen met ingang van 16 maart tot en met 6 april 2020 sluiten. In de praktijk houdt dit in dat het onderwijs doorgaat maar dat onze scholen gesloten zijn voor de leerlingen. Een uitzondering daarop is de opvang van leerlingen van ouders die werken in vitale beroepen zoals de zorg, politie en brandweer en leerlingen in het voortgezet onderwijs die examen moeten doen. Voor de volledige lijst met vitale beroepen klikt u hier. De teams op de scholen van Esprit zullen de komende periode zo goed als mogelijk onderwijs op afstand organiseren voor de leerlingen.

 

In deze bijlage vindt u de brief die het College van Bestuur heeft verstuurd naar de ouders/verzorgers van onze leerlingen betreffende de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus.