Corona nieuws

Op zondag 15 maart heeft het kabinet bekend gemaakt dat de scholen met ingang van 16 maart tot en met 6 april 2020 sluiten. In de praktijk houdt dit in dat het onderwijs doorgaat maar dat onze scholen gesloten zijn voor de leerlingen. Een uitzondering daarop is de opvang van leerlingen van ouders die werken in vitale beroepen zoals de zorg, politie en brandweer en leerlingen in het voortgezet onderwijs die examen moeten doen. Voor de volledige lijst met vitale beroepen klikt u hier.

 

In deze bijlage vindt u de brief die het College van Bestuur heeft verstuurd naar de ouders/verzorgers van onze leerlingen betreffende de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus.

 

Genomen maatregelen:

-  De teams op de scholen van Esprit zullen de komende periode zo goed als mogelijk onderwijs op afstand organiseren voor de leerlingen;

-  Op 17 maart heeft minister Slob een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met de maatregelen omtrent de schoolexamens in het voortgezet onderwijs. De brief is hier te vinden;

- Op 18 maart heeft minister Slob een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met de maatregelen omtrent de eindtoets in het basisonderwijs. De eindtoets zal in het huidige schooljaar geen doorgang vinden. De brief is hier te vinden.

- Op 24 maart heeft minister Slob een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met de maatregelen omtrent het laten vervallen van de eindexamens en de verdere afronding van de schoolexamens. De brief is hier te vinden.

Samenvattend:

 • Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen.  
 • Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen.
 • Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten.
 • Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren.
 • In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding.
 • Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak- en slaagregeling en de herkansingen.

- Op 31 maart heeft minister De Jonge een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met een update van de stand van zaken betreffende het coronavirus. De brief is hier te vinden.

Samenvattend:

 • De huidige maatregelen voor het onderwijs worden verlengd tot en met 28 april. Dit houdt in dat zowel onze basisscholen als onze scholen in het voortgezet onderwijs tot de meivakantie onderwijs op afstand blijven verzorgen.
 • Ondanks de uitzonderlijke situatie gaat de geplande meivakantie door. Een tijd waarin kinderen vrije tijd hebben en ook leraren vrij zijn.
 • Onze scholen voor voortgezet onderwijs zijn indien nodig geopend voor de afname van schoolexamens. De mate waarin dit het geval is, verschilt per school.
 • Onze scholen blijven noodopvang verzorgen voor kinderen van ouders in vitale beroepen.

- Op 08 april heeft minister Slob een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de slaag-zakregeling voor 2019-2020. De brief is hier te vinden.

Samenvattend:

De slaag-zakregeling 2019-2020 is zo veel mogelijk gelijk aan de reguliere slaag-zakregeling. De regeling wijkt op de volgende punten af:

 • Tot 4 juni hebben leerlingen de mogelijkheid om het schoolexamen af te ronden;
 • Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten voor het schoolexamen;
 • De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn, vervalt;
 • Een leerling die gezakt zou zijn o.b.v. de SE-resultaten of zijn eindcijfers wil verbeteren, kan deelnemen aan maximaal twee of drie (in het geval van vmbo-bb en –kb) resultaatsverbeteringstoetsen (RV-toetsen);
 • Bepalingen over de rekentoets gelden dit jaar niet.

Wij realiseren ons dat de impact van deze maatregelen erg groot kan zijn voor u en uw kind, mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de school. Verder raden wij aan de site van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapen, het RIVM, de PO-Raad en/of de VO-Raad goed in de gaten te houden.