Externe vertrouwenspersoon

Sytske Teppema is een ervaren en gecertificeerde vertrouwenspersoon. Zij heeft daarnaast een jarenlange ervaring als docent in het voortgezet en hoger onderwijs.

sytsketeppema@gmail.com of
06 – 20 414 882 / 020 – 22 191 21

Jac Reus heeft als tropenarts jarenlange ervaring opgedaan met andere culturen, in Nederland is hij werkzaam geweest als sociaal geneeskundige. Als lid van de ouderraad van het 4e Gymnasium heeft hij deelgenomen aan zowel de MR van het 4e Gymnasium als de GMR van Esprit Scholen.

jacreus@hotmail.com  of
06 - 53 18 11 30 / 020 – 612 16 57
Overal waar mensen samen zijn, kunnen zij last krijgen van ongewenste omgangsvormen en integriteitschendingen. Te denken valt aan pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en machtsmisbruik.

 

 Vaak is het voldoende om hierover met elkaar in gesprek te gaan, al dan niet met hulp van een derde, zoals de leidinggevende, de docent of de mentor. Soms is dat niet genoeg.

 

Werknemers van Esprit Scholen kunnen dan terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Esprit Scholen heeft expliciet voor twee externe vertrouwenspersonen gekozen, een man en een vrouw, op basis van een advies van CvB/MT en GMR. 

 

 


Interne vertrouwenspersoon

Ouders en leerlingen kunnen zich wenden tot  de interne vertrouwenspersoon van de eigen school. Contactgegevens van de interne vertrouwenspersoon vindt u op de website van desbetreffende school.

 

Meer informatie over de taken en bevoegdheden van de interne en externe vertrouwenspersoon is  te vinden in de Klachtenregeling.

Esprit Scholen vindt het van groot belang dat de interne vertrouwenspersonen  onderling en de externe vertrouwenspersonen goed samenwerken om optimale kwaliteit te leveren op het gebied van sociale veiligheid.


Vastgesteld d.d. 20.04.2016